אומרים מדענים שפעם ב 70-100 שנה בישראל קורא רעידת אדמה.
זה בגלל שנמצאים אל שבר סורי אפריקאי איפה פלתות זזים אחד אל שני.
תשובה מצא גז .גז זה הון של כל עם ישראל. ומגיע לעם ישראל שתשובה השתתף בתמא 38, התחדשות עירונית
יש לו וגם שרי אריסון, מוזס, קירןב - כל מועדון תיקונים נכבד מספיק סחל חוכמה בשביל לארגן בנייה בנינים יותר חזקים ולעביר לשמה אנשים עוניים שעשו הון אנק לאוליגרכים.